شنبه 24 فوریه 2018

برای ثبت نام در کارگاه یا کارگاه های انتخابی می توانید از طریق لینک زیر فرم ثبت نام را دانلود نموده و پس از تکمیل آن را به ایمیل زیر، امور برگذاری کارگاه ها، ارسال نمایید.

در بخش "لیست کارگاه ها" تمامی اطلاعات مربوط به کارگاه ها اطلاع رسانی شده است.

 

 

دریافت فرم ثبت نام در کارگاه (کلیک کنید)

workshop [at] zimagene.com