شنبه 24 فوریه 2018

کارگاه های آموزشی در سه شکل کارگاه های انفرادی، گروهی (حداقل 5 نفر) وکارگاه های تخصصی مرتبط با طرح های تحقیقاتی قابل اجرا می باشد.این کارگاه ها به صورت دوره ای و مرتب برگزار می شود در صورت تمایل برای شرکت در این کارگاه ها فرم زیر را دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید.

 لیست کارگاه های قابل برگذاری توسط زیما ژن:

آشنایی با روش های تحقیق و پژوهش

یادگیری اصول مقاله نویسی

آشنایی و کار با نرم افزار SPSS

آشنایی با کاربردهای EndNote

بیوانفورماتیک (DNA & RNA)

بیوانفورماتیک (Protein)

کلونینگ ملکولی و ترانسفورماسیون باکتری

اصول PCR و الکتروفورز

طراحی پرایمر و کار با نرم افزار Oligo

کشت باکتری و انتقال ژن به باکتری

استخراج DNA از انواع سلول های پروکاریوتی، یوکاریوتی و ویروسی

استخراج RNA و RT-PCR

آشنایی با اصول Real Time PCR

بیان پروتئین نوترکیب در سیستم بیانی پروکاریوتی و آنالیز پروتئین

بیان پروتئین نوترکیب در سیستم بیانی مخمر

اصول تخلیص پروتئین

آشنایی با Western Blot

کشت بافت حیوانی و انسانی

مارکرهای ملکولی

الیزا و کاربردهای آن

مهندسی پروتئین و اصول جهش زایی هدفمند

سنتز نانو ذرات

تثبیت آنزیم بر روی نانوذرات

 

- کارگاه های عمومی و تخصصی 

 

اصول و روشهای کشت سلول و بافت گیاهی

 الکتروفورز پروتئین روی وسترن بلات و SDS-PAGE

 مهندسی ژنتیک و کلونینگ

 بيوانفورماتيک

 تکنیکهای مولکولی پیشرفته

 آشنایی با نرم افزارهای پیشرفته بیوانفورماتیک

 آنالیز اطلاعات مولکولی بر اساس روش هاي Maximum Likelihood,Mrbayes,Network  با استفاده از نرم افزار BEAST

 مباني تکنيک هاي مولکولي: آشنايي با اصول اوليه PCR ، RT-PCR

 اصول آناليز فيلوژني مولکولي، با استفاده از نرم افزار PAUP

 ترفندها و اصول لازم در رديف خواني توالي ها (sequence alignment)

 کار با حیوانات آزمایشگاهی

 نحوه نگارش و چاپ مقاله در ژورنالهای بین المللی

 تکنیکهای کاربردی مقدماتی در آزمایشگاه تشخیص طبی

 آشنایی با نرم افزارهای بیوجغرافیایی

 تکنیکهای کاربردی پیشرفته در آزمایشگاه تشخیص طبی

 آمار زیستی (پیشنیاز کارگاه های SPSS)

 SPSS مقدماتی

 SPSS پیشرفته

 مجموعه نرم افزارهای MiniTab, R, SAS

  روش تحقیق در علوم زیستی

 EndNote

 

 

کارگاه های بانک سلولهای انسانی و جانوری

 

مبانی کشت سلولهای انسانی و جانوری

 اصول سیتوژنتیک بالینی

 روشهای تشخیص آلودگی مایکوپلاسما و پیشگیری از آن

 تولید رده های لنفوبلاستوئیدی سلولهای B با روش نامیراسازی به کمک ویروس اپشتین بار (EBV)

 جداسازی سلولها به روش مغناطیسی

 تکنیک Real Time PCR و کاربرد آن در مطالعات بیان ژن

 

 

- کارگاه های بانک گیاهی 

 

سیتوژنتیک گیاهی

 اصول و مباني تكنيك كشت سلول، بافت و اندام گياهان (دارویی، زینتی، سبزی و میوه)

 تکنیکهای سنجش توان آنتی اکسیدانی ( آنزیمی و غیر آنزیمی )

 تکنیکهای شناسایی ، جداسازی و آنالیز ترکیبات فیتوشیمیایی (HPLC- TLC)

 فیلوژنی مولکولی - گام به گام از نمونه تا درخت مولکولی

 شناسایی، کشت و کار و ارزیابی فیتوشیمیایی گیاهان دارویی

 تکنولوژی تولیدات گیاهان گلخانه ای

  الکتروفورز پروتئين روي SDS-PAGE

 

 

- کارگاه های بانک مولکولی

 

مهندسی ژنتیک و کلونینگ

 انتقال ژن به گیاهان و انجام آنالیز مولکولی

 آموزش حرفه ای PCR و طراحی پرایمر

 تولید پروتئین نوترکیب در سیستمهای باکتریایی

 تکنیکهای پرکاربرد در آزمایشگاه بیولوژی مولکولی

 کاربرد بیوانفورماتیک در کلونینگ مقدماتی

 کاربرد بيوانفورماتيک در کلونینگ پیشرفته

 

 

- کارگاه های بانک میکروارگانیسمها

 

كلكسيون هاي میكربي: آموزش روش هاي نگهداري طولاني مدت ميكروارگانيسم ها

نگهداري بلند مدت ميكروارگانيسم ها به روش خشك كردن در سرما ( Freeze – Drying/ Lyophilization )

 نگهداري بلند مدت ميكروارگانيسم ها در سرما ( Cryopreservation  )

 آشنایی با کروماتوگرافی لایه نازک و کاربرد آن در آنالیز فراورده های میکربی

 روش های شناسایی مولکولی میکروارگانیسم ها (پروکاریوت،)

 مهارتهای شناسایی مولکولی میکروارگانیسمها (یوکاریوت)

 روشهای بیوانفورماتیک لازم برای شناسایی قارچ ها از توالی تا رسم درخت فیلوژنی

 بیوانفورماتیک در میکروبیولوژی

 مهارتهای حرفه ای میکروبیولوژی ( سطح مقدماتی )

 مهارتهای حرفه ای میکروبیولوژی (سطح پیشرفته )

 شناسایی آسپرژیلوس ها و پنی سیلیوم ها در حد گونه

 روشهای شناسایی مولکولی قارچ ها

 روش تحقیق در آزمایشگاه قارچ شناسی: نمونه برداری، جداسازی، شناسایی

 آناليز فيلوژنتيك با استفاده از نرم افزار MEGA , Bioedit , Clustal X2

 جداسازی و شناسایی پلی فازیک مخمرها

 حاشیه نویسی ژن (Gene Annotation)در پروکاریوت  ها

 روشهای جداسازی هدفمند میکروارگانیسمهای کاربردی